Версія для людей
з вадами зору

Контактна інформація

Швидкий розвиток медичних технологій в кінці ХХ сторіччя відкрив нові шляхи до лікування та обстеження хворих, зокрема, при кардіоваскулярній патології. З’явилися нові дисци-
пліни, що мали в своєму арсеналі як терапевтичні, так і хірургічні методи обстеження та лікування, а тому потребували відокремлення в рамках класичної кардіології. Мова йде, в першу чергу, про інвазивну електрофізіологію та аритмологію.

Потреба створення аритмологічної служби в Рівненській області стала очевидною ще на початку 90-х років минулого сторіччя. З цією метою у Литві, в м. Каунас, пройшли курси підвищення кваліфікації лікарі-кардіологи обласної клінічної лікарні: Бобчук Георгій Григорович, Качан Олена Вікторівна, Шафранський Тарас Федорович. 

Проте втілити в життя ідею вдалося тільки в 1997 році, коли завдяки наполеглим зусиллям Качан О. В. та Коновальчук Л. А. вдалося відкрити центр лікування складних розладів серцевого ритму та ендоваскулярної рентгенхірургії. 

Окремо хочеться відзначити, що створення центру відбулося виключно за спонсорські кошти.

Центр займався всім спектром проблем при різноманітних порушеннях серцевого ритму та провідності. Проблема профілактики раптової смерті — одна з найважливіших у сучасній аритмології. Такими проблемами займаються лікарі центру, а саме: брадиаритмії, шлуночкові тахіаритмії, первинна фібриляція шлуночків, злоякісні шлуночкові екстрасистолії, дилятаційна кардіоміопатія, інфаркт міокарда, синдром Вольфа-Паркінсона-Уайта, синдром подовженого QТ, синдром Бругада та інші патології серцево-судинної системи.

На даний час в центрі лікування складних розладів серцевого ритму працюють 5 лікарів: завідувачка Качан Олена Вікторівна — заслужений лікар України, лікарі-кардіологи: Коновальчук Лариса Антонівна, Суконнік Юлія Вячеславівна, Вівсянник Інна Володимирівна, Антонюк Євгеній Євгенійович. Вони залишаються вірні традиціям кардіологічної школи обласної лікарні, започаткованими Шафранським Т. Ф. та Бобчуком Г. Г.

В 2019 році за сприяння Світового банку була закуплена електрофізіологічна установка з метою проведення РЧА (радіочастотних абляцій) при надшлуночкових тахіаритміях, тріпотінні передсердь, синдромі Вольфа-Паркінсона-Уайта, екстрасистолічній аритмії та проведення діагностичних процедур. 

За цей період проведено 49 процедур РЧА. 

Середній медперсонал центру очолює старша сестра медична Марушкевич Людмила Володимирівна. Під її керівництвом працює 9 сестер медичних. Медичні сестри володіють всіма необхідними навичками для роботи: запис ЕКГ, постановка системи ЕКГ по Холтеру, проведення ВЕМ, ЧсЕКС, перепрограмуванням ШВР, проведення атропінової та обзіданової проб. 
Зусиллями сестер медичних забезпечується санітарний та протиепідемічний режим центру.

Молодший медичний персонал очолює сестра-господиня Іванюк Галина Юріївна. Молодші медичні сестри забезпечують догляд за хворими, транспортування пацієнтів на обстеження, забезпечують гігієнічний режим та порядок у приміщеннях і палатах центру.

Відгуки