Версія для людей
з вадами зору

Контактна інформація

Обласний центр захворювань крові та коагулопатій КП “” РОКЛ ім. Ю. Семенюка» РОР функціонує на 30 стаціонарних ліжок та 10 ліжок денного стаціонару, які розташовані на базі
обласного центру.

Завідувач центру- Хохлюк-Алексейчук Людмила Євгеніївна- лікар-гематолог вищої кваліфікаційної категорії.

В ОЦЗКК працюють 2 лікаря-гематолога, які піготовлені на сучасному рівні з питань гематології в інститутах м. Києва, м.Львова — Мізинець Наталія Миколаївна, Кібиш Тетяна Сергіївна та лікаронколог Мельник Михайло Васильович.

В ОЦЗКК щорічно лікується 1000–1200 хворих із гематологічними захворюваннями: 50% з яких — онкогематологічні; із лейкеміями — 25%; із лімфопроліферативними захворюваннями —
15%; із геморагічними діатезами — 10%, з яких 7–8% становлять хворі на гемофілію «А», «В» та інші коагулопатії.

Діагностичне обстеження та лікування пацієнтів центру проводиться на сучасному рівні з використанням хіміотерапевтичних препаратів, загальнозміцнюючих, гепатозахисних, гемостатичних, колонієстимулюючих засобів та замісної терапії препаратами крові та її компонентами (еритромаса, відмиті еритроцити, СЗП, тромбоконцентрат, кріопреципітат, альбумін).

Завдяки тісній співпраці із ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України» м.Львів, інститутом експериментальної онкології ім. Кавецького, Національним інститутом раку та Республіканським центром радіаційного захисту населення, з’явилась можливість проводити цитохімічні, цитогенетичні, імуногістохімічні дослідження та імунофенотипування частині хворих на лейкемії та лімфоми.

ОЦЗКК КП «РОКЛ ім. Ю. Семенюка» РОР приймає участь у державних програмах, згідно яких онкогематологічні пацієнти Рівненсьької області забезпечені безкоштовними лікарськими
засобами:
І. КПК ВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» на виконання заходів Загальнодержавної програми боротьби із онкологічними захворюваннями» за напрямками:
1) надання медичної допомоги хворим на хронічну мієлоїдну лейкемію;
2) надання медичної допомоги онкогематологічним хворим;
3) централізована закупівля медикаментів для хворих на гемофілію;
4) забезпечення лікування громадян, які страждають на хворобу Гоше.

За останні роки в центрі запроваджено лікування хворих на гостру мієлоїдну лейкемію високодозовою хіміотерапією згідно клінічних протоколів, хворих з множинною мієломою — препаратами Бортезоміб, Ленолідомід, Памалідомід, Бендамустин,хворих на неходжкінські лімфоми та хронічну лімфоцитарну лейкемію — курсами імунохіміотерапії, хворих на волосково-клітинну лейкемію препаратом «Кладрибін», що дало можливість збільшити відсоток хворих, у яких досягнена тривала ремісія та покращити якість їхнього життя.

На базі ОЦЗКК проводиться підготовка пацієнтів до аутотрансплантації, яка проводиться в межах України та за кордоном.

В липні 2015року в ОЦЗКК почав функціонувати блок терапії хворих на мієлосупресії, де перебувають пацієнти з важкою цитостатичною мієлосупресією після курсів хіміотерапії та хворі, яким проводиться високодозова хіміотерапія. Це дає можливість ізолювати хворих та попередити розвиток важких інфекційних ускладнень.

На базі амбулаторно-поліклінічного відділення функціонує гематологічний кабінет, де прийом хворих проводить лікар -гематолог з вищою кваліфікаційною категорією з гематології- Дирда Світлана Сергіївна. На «Д» обліку знаходяться 1200 хворих з районів Рівненської області та м.Рівне із патологією крові і кровотворних органів. Щорічно кабінет відвідує 5500–6500 хворих.

Консультативна поліклініка, гематологічний стаціонар і консультативна планова та ургентна допомога дають можливість своєчасно діагностувати гематологічну патологію та розпочати лікування.