Версія для людей
з вадами зору

Контактна інформація

В 1981 році в обласній лікарні вперше відкрито ревматологічне відділення, яке в 2016 році реорганізовано в обласний ревматологічний центр.

З 2009 року відділення очолює лікар вищої категорії Ірина Вячеславівна Занюк.

На сьогодні колектив відділення — це лікарі вищої категорії Наталія Вікторівна Астраханова, Ольга Йосипівна Потійко, Олена Іванівна Пономарьова, сумісник Любов Василівна Мовчун та лікар-нефролог Заремба Ірина Олегівна, колектив середнього та молодшого медичного персоналу.

Старша сестра медична Стахова Тетяна Олександрівна.

Обласний ревматологічний центр — єдиний спеціалізований центр в області на 49 ліжок, в тому числі 5 нефрологічних, де щороку проходять обстеження та лікування близько 1400 пацієнтів.

До ревматологічних захворювань належить майже 150 різних нозологічних форм та синдромів кістково-м’язевої системи та сполучної тканини, основним проявом яких є запалення та біль в суглобах, з системним імунозапальним ураженням сполучної тканини та її похідних, різноманітними поліорганними проявами та прогресуючим перебігом.

Основі завдання центру:

  • Рання діагностика, ранній початок лікування РЗ, спрямовані на досягнення ремісії (стратегія treat-to-target).
  • Вибір обгрунтованих, заснованих на принципах доказової медицини методів лікування, що включають агресивну терапію, направлену на подавлення автоімунного процесу (пульс-терапія глюкокортикоїдами, цитостатиками, імунобіологічна терапія, еферентні методи лікування, тощо).
  • Запобігання ускладнень ревматичних захворювань.
  • Підготовка хворих до реконструктивних хірургічних втручань на серці, суглобах, хребті та їх післяопераційна реабілітація.
  • Преконцепційна / прегравідарна підготовка та ведення вагітних жінок з ревматичною патологією області.
  • Забезпечення спадкоємності між дитячою та дорослою ревматологією.
  • Експертиза непрацездатності.

У центрі широко впроваджуються нові методики діагностики та лікування ревматологічних захворювань, функціонує «мала» операційна, де проводяться пункції суглобів та внутрішньосуглобові введення препаратів.

Стан технічного забезпечення лікарні дозволяє проводити складні та численні обстеження хворих ревматологічного профілю на рівні сучасних досягнень медичної науки. В процесі діагностичного пошуку застосовується МРТ, КТ, ДЕХОКС, холтерівське моніторування ЕКГ, ЕФГДС, колоноскопія, УЗД внутрішніх органів, судин, суглобів, рентгенографія, ЕНМГ, ЕКГ, біопсія шкірно-м’язевого лоскуту, імунологічні обстеження. Лікування проводиться згідно рекомендацій та протоколів Асоціації ревматологів України та Європейської протиревматичної ліги (EULAR), в т. ч. класична пульс-терапія кортикостероїдами, комбінована пульс-терапія кортикостероїдами та цитостатиками, синхронна пульс-терапія із застосуванням екстракорпоральних методів лікування (плазмаферез, ін.) та лікування імунобіологічними препаратами, які мають більш селективний вплив на гуморальні та клітинні компоненти запального каскаду.

В центрі проводиться замісна ниркова терапія методом перитонеального діалізу.

Існує тісна співпраця з Українським ревмоцентром, Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова, Інститутом кардіології ім.акад. М. Стражеска НАМН України, Інститутом травматології та ортопедії НАМН України, Інститутом педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, Центром сепсису, Інститутом нефрології НАМН України та ін.. Лікарі- ревматологи центру регулярно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, вебінарах, проходять курси підвищення кваліфікації та тематичного удосконалення.

Працівники центру володіють високим рівнем професійних знань та практичних навиків для ефективного лікування пацієнтів ревматологічного профілю на сучасному рівні.

Відгуки