Версія для людей
з вадами зору

Контактна інформація

Відлік історії терапевтичної служби на Рівненщині розпочався в період (вересень 1939 р. — червень 1941р.), коли була створена терапевтична лікарня, в якій надавалась медична допомога і кардіологічним хворим. 

В 1951 році на базі цієї лікарні була відкрита Рівненська обласна лікарня, традиції терапевтичної служби в якій пов’язані з іменами Н. Андермана, Б. Ерліха, Г Астраханової та ін. В 1976 році кардіологічну службу області та новостворене кардіоревматологічне відділення на 60 ліжок очолила Г. Ткачук. 

За цей період було впроваджено нові методи лікування, введено в дію центр дистанційного аналізу ЕКГ, організовано надання консультативної допомоги жителям області. Розвиток
кардіологічної служби області пов’язаний з іменами відомих кардіологів області: Т. Ф. Шафранського — обласного позаштатного кардіолога УОЗ, Г. В. Пиж — завідувачки кардіологічного відділення (1995–2009 рр.), О. В. Качан — завідувачки центру лікування складних порушень ритму з часу його створення, в 1997 році, Н. В. Люлько, Л. Г. Брізе, З. С. Клименко, В. Й. Болсуновської. Славні традиції попередників продовжує сьогоднішній колектив відділення, яке з 2016 року перейменовано на відділення «Ішемічної хвороби серця та артеріальної гіпертензії», що входить до складу кардіоцентру (на базі 4-х відділень обласної лікарні.) З березня 2009 року кардіологічне відділення та обласний кардіоцентр очолює Верещук Лариса Леонідівна, яка з січня 2021 року призначена на посаду медичного директора з терапії КП РОКЛ. 

За цей період були створенні нові діагностичні кабінети, значно поліпшились умови перебування хворих. 

Відділення працює за новітніми медичними технологіями, відповідає сучасним вимогам діагностики та лікування хворих.

Щороку на 40 ліжках відділення лікується понад 1500 хворих. Тут працюють досвідчені, відомі в області лікарі вищої кваліфікаційної категорії:Л. Л. Верещук Н. Т. Скорейко, В. С. Підлісна (кандидат медичних наук, з 2016 року — позаштатний кардіолог УОЗ РОДА), І. А. Мокрик, Н. А. Столярська Н. А. — лікар з функціональної діагностики
кабінету УЗД, лікар — кардіолог другої категорії. На базі відділення проводяться багатоцентрові плацебо-контрольовані дослідження, налагоджена активна співпраця з інститутами м. Києва по організації та наданню допомоги хворим із серцево-судинними захворюваннями. 

Лікарі — активні учасники всеукраїнських та міжнародних конференцій.

Результати багаторічної праці лікарів Верещук Л. Л, Скорейко Н. Т та Підлісної В. С., відображені у наукових статтях, надрукованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях.
Зі створенням кардіологічного відділення у 1976 році організувався колектив середніх та молодших медичних працівників під керівництвом В. Чепенко. 

У подальшому колектив медсестер очолювали: С. Волошина (1978-1985рр.), Т. Бабич (1986-2010рр), яка з 2010 року переведена на посаду заступника головного лікаря з кадрової роботи, (2010–2014 Н. Кравчук) А. Процишина (2014-2021рр).

Сьогодні середній медичний персонал вищої категорії з 14 чоловік очолює Н. Кравчук. За цей період в кардіологічному відділенні працювали: А. Алтухова — учасниця Другої світової війни, О. Нагаль,М. Попенко, Л. Власюк, А. Галицька, С. Войтович, Т. Головач, З. Личана, С. Стецюк, В. Крива, В. Лєдяєва, О. Оліферчук, Ю. Яремчук, М. Паламарчук, В. Курильчик, В. Кашуба, а також сестра-господиня Л. Данилюк, та буфетниці: Г. Нечипорик та О. Рудюк. Колектив віділення не зупиняється на досягнутому, постійно вдосконалюючи свої вміння та досвід.

Відгуки