Версія для людей
з вадами зору

Контактна інформація

В лютому 2021 року з метою оптимізації ефективності роботи Опікового центру здійсено реорганізацію на створено новий структурний підрозділ — Опікове відділення з пластичною хірургією та відновно-реконструктивною ортопедією та призначено завідуючим відділення Бондаря Сергій Петровича. 

Розгорнуто відділення на 35 ліжках; (30 ліжок для лікування пацієнтів з опіками та 5 ліжок для проведення пластичних втручань тулуба та кінцівок і відновно-реконструктивних втручань при травмах та захворюваннях кисті та стопи. Надається цілодобова кваліфікована допомога хворим із опіковою травмою та складною комбінованою травмою кисті та стопи. 

Відділення Опікової травми з пластичною хірургією та відновно реконструктивною ортопедією Відділення забезпечує надання цілодобової допомоги дорослим та дітям із опіковою травмою та оснащене підрозділом анестезіології. 

Провідні фахіці області виконують складні реконструктивні втручання по заміщенню дефектів тканин шкіри та м’язево-сухожильних комплексів верхніх та нижніх кінцівок складними перфорантними лоскутами та шкірно-м’язево-кістковими лоскутами, які дозволяють максимально скоротити час пере-бування хворого у стаціонарі та забезпечити якнайшвидшу соціальну адаптацію постраждалого. 

На даному етапі наше відділення має 3 напрямки діяльності:

 •  надання допомоги з опіковою травмою; 
 • відновоно-реконструктивна ортопедія; 
 • пластична естетична хірургія. 

У відділенні проводяться складні реконструктивні втручання в наслідок травм та захворювань кисті та стопи з первинними відновлення пошкоджених кістково суглобових, судинно нервових та сухожильних структур верхньої та нижньої кінцівки, також проводимо мікро хірургічне відновлення пошкодженних периферичних нервів в ургентному порядку та пластику нервів при застарілих пошкодженнях, закриття після травматичних дефектів тканини верхніх та нижніх кінцівок повно шаровими лоскутами на судинні ніжці. 

• Створено операційний блок пластичної хірургії та відновно-реконструктивної ортопедії. 
• Придбано сучасний швейцарський комплект обладнання для ліпосакції — Lipo-Surg. 
• Хірургічний фрезерний остеотом для малоінвазивних втручань. 
• Електрокоагулятор Surtron touch 200 адаптований для мікрохірургії та пластичної хірургії. 
• Операційний мікроскоп CARL ZEISS. 
• Впровадили мікрохірургічну реконструкцію дефектів м’яких тканин верхніх та нижніх кінцівок. 
• Впровадили новий напрямок — естетичної пластичної хірургії на базі нашого відділення та стрімко розвиваємо його. 

Пріоритетні напрямки: клітинні технології у лікуванні глибоких опіків, сучасні підходи хірургічного лікування при пошкодженні сухожиль та нервів, реконструкція та аллотрансплантація кисті, питання косметичної деформації верхніх кінцівок, діагностика та лікування бойової хірургічної травми і ушко- джень мирного часу згідно з сучасними поглядами. 

Основним пріорітетним напрям-ком у пластичній хірургії вважаємо впровадження PAL — (Power Assisted Liposuction) —вібраційної туменісцентної ліпосакції та ліпофілінгу. 

Проводяться регулярні пластичні оперативні втручання з провідним київським пластичним хірургом Сергієм Кийло.

Спектр оперативної діяльності лікарів-комбустіологів включає в себе: 

 • Дермобразію, ранні та відстроченні некректомії, некротомії, фасціотомії, фасціоміотомії, ксенодермопластики, аутодермопластики, аллодермопластики, трансплантацію аллофібро- бластів, тимчасове закриття ран новітніми комбінованими покриттями,зокрема матриксне покриття Інтегра,препаратів на гелевій основі та інші. 
 • Пластичне відновлення уражених органів та косметична хірургія займають щільне місце в нашій роботі. При післяопікових деформаціях виконуємо: висічення руців; пластика дефектів місцевими тканинами по Лімбергу, Юденичу, Беннету, Старку. Комбінована пластка, пластика за Філатовим, італійська пластика, індійська пластика, дермотензія, кріотерапія та кріодеструкція. 
 • При вроджених патологіях проводяться хірургічні втручання по усуненню гемангіом, синдактилій. З косметичною ціллю проводяться: корекція клаповухості та деформацій вушних раковин, корекція фартухоподібного живота. 

Лікарі-комбустіологи забезпечують цілодобову ургентну допомогу хворим із опіковою травмою. 

Спектр оперативної діяльності відновно- реконструктивної ортопедії включає в себе: 

 • Закриття дефектів тканин тулуба, верхніх та нижніх кінцівок склдними перфорантними лоскутами та шкірно-м’язево-кістковими тканинними комплексами. 
 • Мікрохірургічні оперативні втручання з пересадки тканинних комплексів для лікування дефектів кісток та м’яких тканин, а також транспозиції для заміщення пошкоджених м’язів при ішемічних ураженнях та пошкодженнях нервів. 
 • Лікування переломів і хибних суглобів кісток кінцівок за допомогою сучасних методик остео- синтезу (внутрішньокісткового, накісткового, з використанням апаратів зовнішньої фіксації і кісткової пластики). 
 • Операції при ушкодженні сухожиль верхньої кінцівки (передпліччя, сухожиль згиначів і розгиначів пальців) з використанням анкерів і сучасних силіконових імплантів для відновлення їх функції в повному обсязі. 
 • Операції на кистьовому суглобі при переломах кісток передпліччя та зап`ястку та їх наслідках, операції на зв’язковому апараті суглобів кисті, видалення гангліїв суглобів, а також реконструктивні операції при наслідках травм і захворюваннях кисті. 
 • Оперативні втручання при хибних суглобах кінцівок, з використанням збагаченої тромбоцита- ми плазми (факторами росту). 
 • Напрямком вважаємо розвиток естетичної пластичної хірургії — у відділенні проводиться ринопластика, ліпосакція, мамопластика, абдомінопластика сумісно із провідним київським пластичним хірургом Сергієм Кийло. 

Відгуки