Версія для людей
з вадами зору

Контактна інформація

Відділення серцево-судинної хірургії РОКЛ сформовано на базі відділення судинної хірургії, заснованого в 1975 році. 

За час функціонування у відділенні щорічно виконується біля 1300 оперативних втручань, з них впроваджено з 2003 року імплантації кава-фільтрів для профілактики фатальних тромбемболій легеневої артерії, коронаровентрикулографії, стентування коронарних та периферичних судин, імплантуються стимулятори з передсердним розташуванням електроду та двокамерні електро- кардіостимулятори, кардіовертори-дефібрилятори, проводяться суперселективні емболізації регінарних судинних басейнів з метою корекції патології гінекологічного та онкологічного плану, гепато-лієнального синдрому. 

З 2009 року проводиться хірургічна профілактика ішемічного інсульту шляхом виконання каротидної ендартеректомії та редрессації сонних артерій; з 2013 року у відділенні запроваджені методи ендоваскулярного протезування аневризм черевного відділу аорти, як метод малотравматичних хірургічних втручань. Активно впроваджуються з 2013 року методи гібридних оперативних втручань зі стентуванням артерій стегново-підколінно-гомілкового сегменту. З 2014 року впроваджено технологію церебральних ангіографій та каротидного стентування з протиемболічним захистом головного мозку. 

У відділенні проводиться: 

Кардіохірургія: 

 • Лікування ІХС: АКШ на працюючому серці, MID CAB, МКШ 
 • Коронарографія, вентрикулографія, ангіопластика та стентування коронарів 
 • Імплантація та заміна штучного водія ритму (одно- або двокамерного, ІКД) 

Ангіохірургія: 

 • Хірургічне лікування атеросклеротичних уражень аорти та її гілок (сонні, підключичні, клубові, стегнові артерії); 
 • Хірургічне лікування аневризм аорти та її гілок; 
 • Хірургічна профілактика інсульту: каротидна пластика, еверсійна ендартеректомія, стентування сонних артерії; 
 • Приховане роз’єднання варикозно розширених підшкірних та перфорантних вен нижніх кінцівок при хронічній венозній недостатності як варіант малоінвазивного хірургічного втручання. 
 • Оперативне лікування венозної патології; 
 • Лікування ТЕЛА та корекція загрози її виникнення (імплантація кава-фільтра) 
 • Формування артеріо-венозних фістул з метою проведення програмованого гемодіалізу при хронічній нирковій недостатності 
 • Втручання на екстракраніальному відділі сонних артерій

Впровадження нових технологій: 

 1. Оперативні втручання на сонних артеріях при атеросклеротичному ураженні та аневризмах екстракраніального відділу каротид. 
 2. Тромбектомія при флотуючих тромбах клубово-стегневого венозного сегментів. 
 3. Стентування сонних артерій з протиемболічним захистом головного мозку. 
 4. Впроваджено нову тактику оперативного лікування при розривах аневризм черевного відділу аорти шляхом її виключення та ендоваскулярного протезування аневризми черевного відділу аорти. 

Ваше серце в надійних руках! 

Відгуки