Версія для людей
з вадами зору

Контактна інформація

Спеціалізовану допомогу хворим торакального профілю на Рівненщині почали надавати з 1954 року. 

Розвиток торакальної хірургії в області тісно пов′язаний з іменем Віктора Михайловича Вельського зі школи академіка Миколи Михайловича Амосова. 

В 1957 році виконана перша торакальна операція на Рівненщині — торакотомія з видаленням швейної голки з міокарду та перша перікардектомія. 

В 1958 році Боровий Євген Максимович виконав першу в області пульмонектомію з приводу легеневої кровотечі. 

У 1963 році в обласній лікарні було відкрите торакальне відділення на 30 ліжок, першою завідувачкою якого стала кандидат медичних наук Віра Миколаївна Красномовець.

В 1968 році очолив відділення Яким Іванович Романюк. В той час виконував операції на легенях, діафрагмі, стравоході, серці та проводилось оперативне лікування при травмах органів грудної клітки. 

В 1990 році проводиться реорганізація — торакальне відділення переведено на базу новозбудованого обласного протитуберкульозного диспансеру, яке очолив І. К. Марчук. 

На базі відділення І. К. Марчук підготував та в 1996 році захистив в Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця кандидатську дисертацію. 

В 2005 році для покращення надання високоспеціалізованої хірургічної допомоги хворим на торакальну патологію в Рівненській обласній клінічній лікарні в реконструйованому новому приміщенні відкривається відділення торакальної хірургії на 30 ліжок. 

Завідувач відділенням Кузьмич Віктор Миколайович — лікар торакальний хірург вищої категорії. 

З 2000 року впроваджено в практику відеоторакоскопічні операції — видалення кіст та пухлин середостіння, при бульозній емфіземі легень, при відкритих та закритих травмах грудної клітини, діагностична відеоторакоскопія при плевритах неясної етіології, пневмотораксах та травмах грудної клітини. 

Відділення надає високоспеціалізовану планову і ургентну допомогу населенню області при захворюваннях та травмах грудної клітини. 

На даний час у відділенні виконується повний об’єм оперативних втручань при вадах розвитку легень та трахеобронхеального дерева, доброякісних та злоякісних пухлинах легень та середостіння, патології діафрагми, стравоходу та плевральної порожнини, гострих та хронічних нагнійних захворюваннях легень та середостіння, відкритих та закритих травм органів грудної порожнини, пораненнях серця та вогнепальних пораненнях. 

У відділенні проводяться торакальні класичні, відеоторакос- копічні та ендобронхіальні види оперативних втручань, які відповідають сучасним вимогам торакальної хірургії. 

Лікарі відділення підготували і опублікували більше 120 наукових праць, лікарі Красномовець В. М.,Фіцич С. А. та Марчук І. К. підготували та захистили кандидатські дисертації. 

З 01.01. 2018 року назва відділення була змінена на Обласний центр торакальної хірургії. 

Сестринський колектив обласного центру очолює старша сестра медична вищої категорії Кляпчук Наталя Миколаївна та старша сестра медична вищої категорії операційно — перев’язувального блоку Апціаурі Наталя Володимирівна. 

В обласному центрі щорічно лікується і обстежується біля 700 хворих, проводиться до 400 операцій на органах грудної клітини. 
Колектив гідно зустрічає 70-ту річницю Комунального підприєсмства «Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка≫ Рівненської обласної ради, розуміє своє покликання і завдання та готовий до їх виконання. 

У відділенні виконується наступні діагностичні маніпуляції:

 • Фібробронхоскопія з біопсією;
 • Трансторакальна аспирационная трепан-біопсія пухлин легені та середостіння під СКТ-навігацією;
 • Трансбронхіальная пункція периферичних пухлин;
 • Пункція лімфатичних вузлів під УЗД-контролем;
 • Трепан-біопсія пухлин грудної стінки.

При доброякісних пухлинах легень виконуються наступні операції:

 • Крайова атипова резекція легені;
 • Анатомічна сегментектомія.

При злоякісних пухлинах легкого виконуються наступні операції:

 • Лобектомія;
 • Білобектомія;
 • Пневмонектомія;
 • Комбінована пневмон- або лобектомія з резекцією перикарда, грудної стінки, діафрагми, магістральних судин грудної порожнини.

Всі операції при злоякісних пухлинах легкого супроводжуються систематичної медіастинальної лімфодіссекціей.

 

При пухлинах стравоходу і кардії виконуються наступні операції:

 • Субтотальная резекція стравоходу з одномоментною пластикою шлунком і 2F лімфодіссекціей;
 • Проксимальная резекція шлунка з лімфодіссекцією D2;
 • Гастректомія з лімфодіссекцією D2.

При пухлинах середостіння виконуються наступні операції:

 • Тімтімомектомія;
 • Видалення пухлини середостіння, яке може поєднуватися з резекцією суміжних структур.

При пухлинах молочної залози:

 • Біопсія пухлини молочної залози;
 • Біопсія вартового лімфовузла;
 • Пахвова лімфодисекція;
 • Лампектомія молочної залози;
 • Квадрантектомія молочної залози;
 • Радикальна мастектомія молочної залози.

Операції на молочній залозі за необхідності супроводжуються пластикою або власними тканинами, або встановленням імпланту.

 

При пухлинах грудної стінки виконуються наступні операції:

 • Радикальне видалення пухлини;
 • Видалення пухлини з резекцією грудної стінки;
 • Блок-резекція пухлини з аллопластикою.

Виконуються наступні види малоінвазивних оперативних втручань:

 • Діагностична торакоскопія з біопсією пухлин плеври, середостіння, легені;
 • Торакоскопічних видалення пухлин плеври, середостіння, легені;
 • Лапароскопічне стадіювання

 Хірургічне лікування набутих вад серця:

 • Протезування серцевих клапанів механічними та біологічними протезами;
 • Клапанозберігаючі (пластичні) операції;

Хірургічне лікування ішемічної хвороби серця та її ускладнень:

 • Шунтування коронарних артерій без штучного кровообігу, з мінідоступу;
 • Резекція післяінфарктних аневризм лівого шлуночка;
 • Корекція вторинних клапанних вад;
 • Закриття післяінфарктних міжшлуночкових дефектів;

Хірургічне лікування інфекційного ендокардиту:

 • Санація внутрішньосерцевих вогнищ інфекції, видалення електродів;
 • Корекція внутрішньосерцевих пошкоджень;

Хірургічне лікування пухлин серця.

Хірургічне лікування захворювань перикарду.

Відгуки