Версія для людей
з вадами зору

Контактна інформація

    Обласний центр лабораторної діагностики є сучасним, високотехнологічним та багатопрофільним підрозділом підприємства, на базі якого функціонують лабораторії клінічної біохімії, клінічної бактеріології, загальноклінічна лабораторія, лабораторія ПЛР та цілодобовий ургентний пост.

    В лабораторіях центру працюють висококваліфіковані спеціалісти, які мають кваліфікаційні категорії відповідно до професійної підготовки та стажу роботи, постійно підвищують свій професійний рівень та вдосконалюючи свої теоретичні і практичні навички.
Центр виконує понад 180 лабораторних методик, щорічно проводячи більше 1 млн. досліджень. З них близько 500 тисяч-гематологічні, 200 тисяч -загальноклінічні, 300 тисяч - біохімічні, 50 тисяч - імуносерологічні, 15 тисяч - цитологічні, 50 тисяч - бактеріологічні.

    В імуносерологічному відділі проводяться імуноферментні дослідження на аналізаторі Sunrise (Австрія) з діагностики вірусних та бактеріальних інфекцій з високим рівнем чутливості і специфічності.

    Визначення гормонів щитоподібної залози (ТТГ, Т4в, Т3в, АТПО, АТГ), паратгормону , онкомаркерів ПСА (загальний та вільний ), маркеру пошкодження міокарду- Тропоніна Т( високочутливий), маркери вірусних гепатитів В і С, IgM,
IgG до SARS-CoV-2, прокальцитоніну проводиться на сучасному електрохемілюмінісцентному аналізаторі Cobas Е 411 (Німеччина).

    Біохімічні дослідження ферментного спектру, метаболітів , електролітів, білків крові (в тому числі гостро фазових), низькомолекулярних азотвмісних сполук виконують на автоматичних біохімічних аналізаторах Integra 400 Plus , Huma Star 600, HemoOne.

    Показники водно-електролітного балансу досліджуються на аналізаторах електролітів AVL-9180, EasyLyte, LabAnalyt-910 Plus.

    Газовий склад крові досліджується на аналізаторі Combi Line.

    Показники параметрів гемостазу досліджується на автоматичних коагулометрах ВСА-1000, TS-4000 (США).

    Гематологічна діагностика базується на дослідженні механізмів розвитку різних форм анемії, закономірностей мінливості лейкемічних клітин, етапів пухлинної прогресії. Щороку лабораторно виявляються, з наступним клінічним підтвердженням, захворювання системи кровотворення.

    Клінічні аналізи крові проводяться на автоматичних гематологічних аналізаторах Sysmex XP-300 (Японія) , що забезпечує достовірні результати по 20-ти параметрам крові з графічним відображенням результатів гістограм еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів.

    Загальноклінічні методи представленні дослідженнями властивостей сечі, харкотиння, фекалій, спинномозкової рідини, серозних рідин, діагностикою паразитарних інфекцій.

    Загальний аналіз сечі проводиться на аналізаторі CITOLAB Reader 300, який дає змогу аналізувати одночасно 10 зразків сечі (по 11 параметрах) за декілька хвилин з подальшим морфологічним описом патології.

    Бактеріологічна діагностика включає повне бактеріологічне дослідження на крапельну та кишкову групи інфекцій з повною ідентифікацією збудника, визначенням чутливості виділених збудників до антибіотиків, проведенні серологічних та санітарно-бактеріологічних досліджень.

    Цитологічна діагностика проводиться на сучасних мікроскопах PrimoStar, NiconEclipse ( Австрія ) і направлена на подальше удосконалення цитологічного скринінгу патології шийки матки у жінок - ексфоліативна цитологія , пункційна цитологія та цитологія ендоскопій.

    ОЦЛД постійно контролює якість своєї роботи, приймаючи участь у системах контролю якості лабораторних досліджень як вітчизняних провайдерів, так і закордонних. Так, лабораторія клінічної біохімії, підтверджуючи свою високу професійну компетентність, щомісячно на протязі 4-х років, бере участь в міжнародному зовнішньому контролі якості біохімічних досліджень PREVECAL від міжнародної компанії BioSystems (Іспанія).

    В процесі перевірки професійного рівня з Програми «Гематологія – автоматичний підрахунок клітин крові», що проводив Український Референс-центр з клінічної лабораторної діагностики та метрології НДСЛ «Охматдит» МОЗ України, нами отримано 100% задовільних результатів.

    ОЦЛД являється молодим і перспективним підрозділом підприємства. У планах – розширення спектру гормональних досліджень, впровадження визначення онкомаркерів, діагностики цукрового діабету, автоматизація мікробіологічних досліджень. Особлива увага буде приділятися молекулярно-генетичним дослідженням (ПЛР) та лабораторним тестам, які необхідні в трансплантології.